Bytové družstvo „Na Kopcích“

Vzniklo 5.října 2000 zápisem v obchodním rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Brně v oddílu Dr, vložce číslo 3306.

Ve správě má BD 154 bytových jednotek a jeden nebytový prostor v šesti bytových domech v Třebíči (Na Kopcích 354,355,362-365) a v jednom bytovém domě v Jihlavě (Chlumova 9).

Seznam činností BD:

  • Inženýrsko-investorská činnost
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
  • Správa a údržba objektů
  • Pronájem bytových a nebytových prostor
  • Zprostředkovatelská činnost

 

Představenstvo a kontrolní komise BD „Na Kopcích“

  • Předseda představenstva:  Ing. Ladislav Baštrnák
  • Členové představenstva:    Ing. Rostislav Málek, Ing. Miroslav Novák
  • Předseda kontrolní komise: Ing. Petr Vašíček
  • Členové kontrolní komise:   Ing. Lenka Nováková, Ing. Jana Zejdová

Členové představenstva a kontrolní komise byli zvoleni členskou schůzí dne 29.11.2021 a 15.11.2018.


 Stavby Bytového družstva „Na Kopcích“

O b j e k t

počet bytů

zahájení

dokončení     

Blok Z2 Třebíč

18

září 2000

září 2001

Blok Z3 Třebíč

30

červenec 2001

září 2002

Blok Z4 Třebíč

21

červenec 2002

září 2003

Chlumova Jihlava

20

září 2002

září 2003

Blok Z5 Třebíč

18

listopad 2002

duben 2004

Blok Z6 Třebíč

18

září 2003

říjen 2004

Blok Z7 Třebíč

28

březen 2004

srpen 2005     

C e l k e m

153