Důležité odkazy

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA -TŘEBÍČ

Pro případ havárie na el. instalaci, rozvodech vody, kanalizace, topení je k dispozici nepřetržitá havarijní služba RK Jiří Drašar a.s.

568 838 112

Dispečink dodavatele tepla a teplé vody s nepřetržitou službou – TTS Třebíč

602 793 489

568 837 666

Vyproštění osob uvízlých ve výtahu – firma TREBILIFT

603 256  755

Hlášení provozních poruch výtahu – firma TREBILIFT (pouze pro informaci, hlášení nutnosti opravy provede bytové družstvo)

568 820 150

RWE – poruchová služba

1239

E.ON a.s. (el. energie) – hlášení poruch

800 225 577

Vodárenská akciová společnost a.s.

568 846 253

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA - JIHLAVA

Dispečink dodavatele tepla a teplé vody – Jihlavské kotelny, s.r.o.

 

06,00 – 14,30 hod. v pracovních dnech

567 304 093

603 105 674

v ostatním čase   

603 105 685

Vyproštění osob uvízlých ve výtahu – firma ELSA, spol s r.o., Jihlava

736 604 205

Hlášení provozních poruch výtahu – firma ELSA, spol s r.o., Jihlava (pouze pro informaci, hlášení nutnosti opravy provede bytové družstvo)

736 604 205

RWE – poruchová služba

1239

E.ON a.s. (el. energie) - hlášení poruch

800 225 577

Vodárenská akciová společnost a.s.

567 301 471