Opravy a rekonstrukce 2023

revize plynového zařízení: Z3 (č.p. 355), Z7 (č.p. 365)
revize elektro zařízení: Chlumova 9
kalibrace vodoměrů SV: Z2 (č.p. 354)
kalibrace vodoměrů TUV: Z2 (č.p. 354)

 


Opravy a rekonstrukce 2022

revize plynového zařízení: Z2 (č.p. 354), Z5 (č.p. 363),
Z6 (č.p. 364)
revize elektro zařízení: Z3 (č.p. 355), Z4 (č.p. 362)
kalibrace vodoměrů SV: Z7 (č.p. 365)
kalibrace vodoměrů TUV: Z7 (č.p. 365)

 


Opravy a rekonstrukce 2021

revize plynového zařízení: Z4 (č.p. 362), Chlumova 9
revize elektro zařízení: Z2 (č.p. 354)
kalibrace vodoměrů SV: Z5 (č.p. 363), Z6 (č.p. 364)
kalibrace vodoměrů TUV: Z5 (č.p. 363), Z6 (č.p. 364)
oprava fasády garáží-terasy: Z6 (č.p. 364), Z7 (č.p. 365)

 


Opravy a rekonstrukce 2020

revize plynového zařízení: Z3 (č.p. 355), Z7 (č.p. 365)
revize elektro zařízení: Z7 (č.p. 365)
kalibrace vodoměrů SV: Z4 (č.p. 362), Chlumova 9
kalibrace vodoměrů TUV: Z4 (č.p. 362), Chlumova 9
oprava poškozených balkonů a následné zapravení (včetně výmalby): Z3 (č.p. 355)
oprava fasády garáží-terasy: Z6 (č.p. 364), Z7 (č.p. 365)

 


Opravy a rekonstrukce 2019

revize plynového zařízení: Z2 (č.p. 354), Z5 (č.p. 363), Z6 (č.p. 364)
revize elektro zařízení: Z5 (č.p. 363), Z6 (č.p. 364)
kalibrace vodoměrů SV: Z3 (č.p. 355)
kalibrace vodoměrů TUV: Z3 (č.p. 355)
oprava poškozených balkonů a následné zapravení (včetně výmalby): Z3 (č.p. 355)
oprava průsaku vody do garáží: Z6 (č.p. 364), Z7 (č.p. 365)

 


Opravy a rekonstrukce 2018

revize plynového zařízení: Z4 (č.p. 362)
revize elektro zařízení: Chlumova 9
kalibrace vodoměrů SV: Z2 (č.p. 354)
kalibrace vodoměrů TUV: Z2 (č.p. 354)
oprava poškozených balkonů a následné zapravení (včetně výmalby): Z3 (č.p. 355)
oprava průsaku vody do garáží: Z6 (č.p. 364), Z7 (č.p. 365)

 


Opravy a rekonstrukce 2017

revize plynového zařízení: Z3 (č.p. 355), Z7 (č.p. 365)
revize elektro zařízení: Z3 (č.p. 355), Z4 (č.p. 362)
kalibrace vodoměrů SV: Z7 (č.p. 365)
kalibrace vodoměrů TUV: Z7 (č.p. 365)
oprava poškozených balkonů a následné zapravení (včetně výmalby): Z3 (č.p. 355)
oprava průsaku vody do garáží: Z6 (č.p. 364), Z7 (č.p. 365)

 


Opravy a rekonstrukce 2016

revize plynového zařízení: Z2 (č.p. 354), Z5 (č.p. 363), Z6 (č.p. 364)
revize elektro zařízení: Z2 (č.p. 354)
kalibrace vodoměrů SV: Z5 (č.p. 363), Z6 (č.p. 364)
kalibrace vodoměrů TUV: Z5 (č.p. 363), Z6 (č.p. 364)
oprava poškozených balkonů a následné zapravení (včetně výmalby): Z3 (č.p. 355)
 

 


Opravy a rekonstrukce 2015

revize plynového zařízení: Z4 (č.p. 362), Chlumova
revize elektro zařízení: Z7 (č.p. 365)
kalibrace vodoměrů SV: Z4 (č.p. 362), Chlumova
kalibrace vodoměrů TUV: Z4 (č.p. 362), Chlumova
oprava poškozených balkonů a následné zapravení (včetně výmalby): Z2 (č.p. 354), Z3 (č.p. 355)
 

 


O Z N Á M E N Í

 

Ve čtvrtek 22.5.2014 v době 07:00 – 17:00 hod. nepoteče voda. Důvodem je oprava havárie na vodovodním potrubí. K domům budou přistaveny mobilní cisterny s pitnou vodou.


Opravy a rekonstruce 2014

revize plynového zařízení: Z3 (č.p. 355), Z7 (č.p. 365)
revize elektro zařízení: Z5 (č.p. 363), Z6 (č.p. 364)
kalibrace vodoměrů SV: Z3 (č.p. 355)
kalibrace vodoměrů TUV: Z3 (č.p. 355)
oprava poškozených balkonů a následné
zapravení (včetně výmalby):
Z2(č.p. 354)

 


Opravy a rekonstrukce 2013

revize plynového zařízení:   Z2(č.p. 354), Z5(č.p. 363), Z6(č.p. 364)

revize elektro. zařízení:       Jihlava, Chlumova

kalibrace vodoměrů SV:      Z2(č.p. 354)

kalibrace vodoměrů TUV:    Z2(č.p. 354), Z7(č.p. 365)

oprava poškozených balkonů a následné zapravení (včetně výmalby):   Z2(č.p. 354)


Opravy a rekonstrukce 2012

duben 2012

- Z2 - výměna nouzového osvětlení

- Z2, Z3 a Z5 - oprava poškozených balkonů a následné zapravení (včetně výmalby)

- Z5 a Z6 - kalibrace vodoměrů TUV

- Z6 - úprava svodu dešťové vody

 

září 2012

- Z3 a Z4 - revize elektrických instalací společných prostor

- Z4 a Chlumova - revize plynových zařízení


Opravy a rekonstrukce 2011

- Revize plynového zařízení (10-11/2011):   Z3, Z7

- Revize el.instalací spol.prostor (10-11/2011):   Z2

- Výměna vodoměrů (10-11/2011):   teplá: Z4, Chlumova, studená: Z7

 

Z2 (č.p. 354)
- oprava zvonk. panelu - provedeno
Z3 (č.p. 355)
- oprava vybraných balkonů - provedeno
Z4 (č.p. 362
-  
Z5 (č.p. 363)
- úprava ovládání osvětlení spol. prostor 5 a 6 NP - provedeno 28.1.2011
- terénní úpravy před vchodem - provedeno
Z6 (č.p. 364)
- úprava svodů dešťové vody (jaro 2011)
Z7 (č.p. 365) 
- výmalba společných prostor - provedeno
- oprava motoru požárního světlíku - provedeno
- oprava  splach. nádržky u výlevky v úklid. místnosti - provedeno

ostatní opravy:
- v únoru 2011 byla ve vchodech Z2-Z7 provedena instalace telekomunikační (optické) přípojky firmou E consulting, s.r.o.
- 15.6.2011 provedena oprava přívodu plynu


Opravy a rekonstrukce v roce 2010

Z2 (č.p. 354)

- oprava lemování střešních oken bytu č.218 - provedeno 20.10.

Z3 (č.p. 355)

- dokončení opravy fasády mikroarmovaným nátěrem (východní strana) - provedeno 15.10.

- oprava balkonu bytu č.322 (fólie, dlažba na terče) - na náklad FO Z3 - provedeno 15.10.

Z4 (č.p. 362)

- oprava střechy nad bytem č. 413 - provedeno 11/2010

Z5 (č.p. 363)

- oprava střechy nad byty č. 516 a č. 515 spolu s opravou zátoku do bytu č.511 - prov. 11.11.2010

- částečná výmalba společných prostor (prosinec 2010) - provedeno 12/10 

Z6 (č.p. 364)

- oprava dlaždic u vchodu (prosinec 2010)- provedeno 12/10 

Z7 (č.p. 365)

- oprava střešní krytiny na JV straně - provedeno 8.11.2010

Výměna vodoměrů

V průběhu měsíce října 2010 proběhla výměna vodoměrů firmou KBT, spol. s.r.o. (Ing. Kalina Lubomír tel. 606 802 004, 603 447 555):
- Z3 (355) - teplé vody - 7.10.2010
- Z5 (363) - studené vody - 10.10.2010
- Z6 (364) - studené vody - 10.10.2010