Pozvánka na členskou schůzi - 2021


Pozvánka na členskou schůzi - 2020

Pozvánka na čl. schůzi 2020.doc (32 kB)


Pozvánka na členskou schůzi - 2019

Pozvánka na čl. schůzi 2019.doc (32256)


Pozvánka na členskou schůzi - 2018

Pozvánka na čl. schůzi 2018.doc (31,5 kB)


Pozvánka na volební členskou schůzi - 2017

Pozvánka na čl. schůzi 2017.doc (35,5 kB)


Pozvánka na členskou schůzi - 2016

Pozvánka na čl. schůzi 2016.doc (31 kB)


Pozvánka na členskou schůzi - 2015

    Představenstvo Bytového družstva „Na Kopcích“ svolává na den 20.10.2015 v 18,00 hodin členskou schůzi do jídelny Základní školy Na Kopcích v Třebíči (vchod přes bránu do sportovního areálu a dveřmi u dětského hřiště).

Program:

 • Výroční zpráva o hospodaření
 • Projednání účetní závěrky za rok 2014
 • Zpráva o činnosti představenstva
 • Průběžná zpráva z činnosti kontrolní komise
 • Ostatní

    V případě, že schůze nebude usnášeníschopná, svolává představenstvo podle čl. 21, odst. 2 stanov, náhradní členskou schůzi, která se bude konat dne 20.10.2015 v 18,30 hodin s nezměněným programem jednání.

S pozdravem

Ing. Ladislav B a š t r n á k, předseda představenstva         

    V případě, že se schůze nemůžete zúčastnit, můžete dle ustanovení čl. 21, odst. 5 Stanov zmocnit jiného člena družstva, aby vás na schůzi zastupoval a hlasoval za vás. K tomu použijte níže přiloženou plnou moc, kterou pověřený člen odevzdá při prezenci.

Pozvánka na čl. schůzi 2015.doc


Pozvánka na členskou schůzi.

Představenstvo Bytového družstva „Na Kopcích“ svolává na den 26.11.2014 v 18,00 hodin členskou schůzi do jídelny Základní školy Na Kopcích v Třebíči (vchod přes bránu do sportovního areálu a dveřmi u dětského hřiště). Podkladové materiály k členské schůzi jsou k dispozici na vyžádání v kanceláři bytového družstva a na stránkách družstva bdnakopcich.cz. Po členské schůzi bude vyhotoven zápis z členské schůze. Každý člen má právo vyžádat si tento zápis a jeho přílohy k nahlédnutí (dle čl. 21, odst. 8 Stanov).

Program:

·         Prezence (min. 15 minut před začátkem schůze)

·         Projednání změn stanov

·         Diskuse, různé

   Pozvánka na čl. schůzi 2014


Náhradní členská schůze BD

Pozvánka na náhradní členskou schůzi.

Vzhledem k tomu, že členská schůze dne 30.9.2014 nebyla podle čl. 21, odst. 1 Stanov usnášeníschopná (nepřítomnost nadpoloviční většiny všech členů), svolává představenstvo Bytového družstva „Na Kopcích“ podle čl. 21, odst. 2 Stanov náhradní členskou schůzi na den 21.10.2014 v 18,00 hodin do jídelny Základní školy Na Kopcích v Třebíči.

Program - Projednání změn stanov, Výroční zpráva o hospodaření, Projednání účetní závěrky za rok 2013, Zpráva o činnosti představenstva, Průběžná zpráva z činnosti kontrolní komise, Ostatní 

Pozvánka na čl. schůzi 2014-3.doc (31,5 kB)


Členská schůze 30.9.2014

Členská schůze dne 30.9.2014 nebyla podle čl. 21, odst. 1 Stanov usnášeníschopná.


Členská schůze - 3/2014

9.3.2014 v 18,00 hodin ptoběhla náhradní členskou schůze BD Na Kopcích.


Členská schůze - 4.3.2014

Tato členská schůze nebyla usnášeníschopná.


Členská schůze BD - 10/2013

Dne 15.10.2013  proběhla členská schůze v Třebíči a 17.10.2013 v Jihlavě

- program viz písemná pozvánka

- zápis z členské schůze je uložen ve složce "Diskrétní zóna"

 


Členská schůze BD - 10/2012

2.10.2012 proběhla členská schůze v Třebíči a 4.10.2012 v Jihlavě

- program viz písemná pozvánka

- zápis z členské schůze je uložen ve složce "Diskrétní zóna"


Členská schůze BD - 1/2012

17.1.2012 v 18,00 hodin proběhla členská schůze v Třebíči.

Program:

 • Volba představenstva BD
 • Ostatní

Členská schůze BD - 10/2011

26.10.2011 v 18,00 hodin proběhla členská schůze v Třebíči a 27.10.2011 v 18,00 hodin v Jihlavě.

 Program:

 • Výroční zpráva o hospodaření
 • Projednání účetní závěrky za rok 2010
 • Zpráva o činnosti představenstva
 • Průběžná zpráva z činnosti kontrolní komise
 • Informace k připravovaným změnám struktury nájemného
 • Projednání nové směrnice BD o způsobu stanovení výše nájemného
 • Odměňování orgánů BD - případná volba nových členů orgánů BD
 • Jiné změny družstva
 • Ostatní 

Domovní (vchodové) schůze - 2011

Schůze domovních důvěrníků:

vchod Z2 - Z7     28.2.2011, 17:00 hod., kancelář BD

Domovní schůze:

vchod Z4            28.3.2011, 18:00 hod.


Členská schůze BD - 11/2010

Ve dnech 23.11.2010 v Třebíči a 24.11.2010 v Jihlavě proběhly výroční členské schůze s tímto programem:

 1. Výroční zpráva o hospodaření
 2. Projednání účetní závěrky za rok 2009
 3. Zpráva o činnosti představenstva
 4. Ostatní

Zápis z členské schůze je uložen ve složce "Diskrétní zóna".


Domovní (vchodové) schůze - 2010

- Domovní schůzka vchodu Z5 (č.p. 363):
13.října 2010 (středa) v 18:00 hod., v přízemí vedle poštovních schránek.

- Domovní schůzka vchodu Z7 (č.p. 365):
21.října 2010 (čtvrtek) v 19:00 hod., v prostorách suterénu. 

- Domovní schůzka vchodu Z4 (č.p. 362):  
26.října 2010 (úterý) v 18:00 hod., v prostorách suterénu.