DŮLEŽITÉ - Pozvánka na členskou schůzi

01.11.2014 21:51

Pozvánka na členskou schůzi.

Představenstvo Bytového družstva „Na Kopcích“ svolává na den 26.11.2014 v 18,00 hodin členskou schůzi do jídelny Základní školy Na Kopcích v Třebíči (vchod přes bránu do sportovního areálu a dveřmi u dětského hřiště). Podkladové materiály k členské schůzi jsou k dispozici na vyžádání v kanceláři bytového družstva a na stránkách družstva bdnakopcich.cz. Po členské schůzi bude vyhotoven zápis z členské schůze. Každý člen má právo vyžádat si tento zápis a jeho přílohy k nahlédnutí (dle čl. 21, odst. 8 Stanov).

Program:

·         Prezence (min. 15 minut před začátkem schůze)

·         Projednání změn stanov

·         Diskuse, různé

                                                              Ing. Ladislav B a š t r n á k 

                                                                 předseda představenstva         

V případě, že se schůze nemůžete zúčastnit, můžete dle ustanovení čl. 21, odst. 5 Stanov zmocnit jiného člena družstva, aby vás na schůzi zastupoval a hlasoval za vás. K tomu použijte níže přiloženou plnou moc, kterou pověřený člen odevzdá při prezenci. Vzhledem k tomu, že v záležitostech stanov je potřeba účasti 100% členů družstva, žádáme vás o využití této možnosti.

Pozvánka na čl. schůzi 2014-4.doc

—————

Zpět